Ο χάρτης κινδύνου επέκτασης πυρκαγιάς βασίζεται σε μαθηματικό τύπο που ανέπτυξαν 2 από τα μέλη του metar.gr

Ο υπολογισμός γίνεται χρησιμοποιώντας ως δεδομένα εισόδου την τρέχουσα θερμοκρασία και την μέση ωριαία τιμή του ανέμου. Σημειώνεται ότι ο δείκτης μηδενίζει σε περίπτωση ημερήσιας βροχόπτωσης (> 0.4mm).

Ο συγκεκριμένος χάρτης παράγεται κάθε 10 λεπτά, έχει 5 βαθμη κλίμακα και όταν ξεπεράσει το 4ο επίπεδο υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Η μεθοδολογία βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, η δε αξιόλογηση του θα γίνει σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σημειώνεται τέλος, ότι τυχόν λανθασμένες ενδείξεις σταθμών μπορούν να αλλάξουν τον βαθμό επικινδυνότητας σε ορισμένα σημεία, αλλά με μια απλή παρατήρηση του χάρτη είναι εύκολο από τους επισκέπτες να αντιληφθούν τον γενικό βαθμό επικινδυνότητας σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Σε περίπτωση εντοπισμού σταθμού ο οποιος δίνει λανθασμένα στοιχεία, αυτός αφαιρείται άμεσα από τον χάρτη..
Copyright © 2007 - 2017 metar.gr